מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה 1 - 104005

104005 - אלגברה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104009 אלגברה ליניארית מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות מכילים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104166 אלגברה אמ'      
  104167 אלגברה א      


מספרים מרוכבים. פולינומים. מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטורים, תלות לינארית, בסיס וממד. דטרמיננטים. טרנספורמציות לינאריות, גרעין וטווח. דמיון מטריצות. ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, לכסון מטריצות.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:25:17