מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 - 104004 (Current)

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
7     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  104019 אלגברה ליניארית מ'       מקצועות צמודים
 
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104000 מוכנות מתמטית לפיזיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי      
 
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'       מקצועות מכילים
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1      
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2      


וקטורים, מכפלה סקלרית ווקטורית. גיאומטריה במרחב. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים ותכונות יסודיות. שיטות אינטגרציה ונוסחת החלפת המשתנים באינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ואינטגרלים משטחיים מסוגים שונים. נוסחאות גרין, סטוקס והדיברגנס. שימושים בגיאומטריה ובפיסיקה.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
תר 14- ברישום המקודם עבור ביולוגיה.
מתרגלת אחראית: גב' הילה מעין
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
309
500
501
502
503
504
505
506
507
600
601
602
603
604
605
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 13.07.2022 א
      ו 23.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 11
233 אמדו 10:30-12:30 ד
701 אולמן 12:30-14:30 א מר רוזנפלד ראוך איתמר תרגול 11
 
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 12
233 אמדו 10:30-12:30 ד
704 אולמן 10:30-12:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 12
 
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 13
233 אמדו 10:30-12:30 ד
704 אולמן 08:30-10:30 ג מר אברהם גרשון תרגול 13
 
233 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 10 14
233 אמדו 10:30-12:30 ד
705 אולמן 10:30-12:30 ה גב מלחם קרואן תרגול 14
 
303 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 20 21
303 אולמן 10:30-12:30 ד
301 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר גורליק אירנה תרגול 21
 
303 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 20 22
303 אולמן 10:30-12:30 ד
705 אולמן 16:30-18:30 ב מר רוזנפלד ראוך איתמר תרגול 22
 
303 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 20 24
303 אולמן 10:30-12:30 ד
640 דייויס 14:30-16:30 ג ד"ר פוגרבניאק ילנה תרגול 24
 
307 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 30 31
307 אולמן 10:30-12:30 ה
501 אולמן 10:30-12:30 ד גב פת ניקה תרגול 31
 
307 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 30 32
307 אולמן 10:30-12:30 ה
101 אולמן 08:30-10:30 ב גב מעין הילה תרגול 32
 
        ד"ר אלעד דורון הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר אלעד דורון הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 06:11:32