מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 - 104004 (Current)

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
7     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
 
  104019 אלגברה ליניארית מ'       מקצועות צמודים
 
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב      
  104092 מתמטיקה למדעי החיים 2      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104281 חשבון אינפי 2      
  104282 חשבון אינפי 3      
  104295 חשבון אינפיניטסימלי 3      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'       מקצועות מכילים
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      


וקטורים, מכפלה סקלרית ווקטורית. גיאומטריה במרחב. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים ותכונות יסודיות. שיטות אינטגרציה ונוסחת החלפת המשתנים באינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ואינטגרלים משטחיים מסוגים שונים. נוסחאות גרין, סטוקס והדיברגנס. שימושים בגיאומטריה ובפיסיקה.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגל אחראי: מר איתמר רוזנפלד ראוך.
לידיעה: תר 23- אוחד עם .11
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 14.07.2020 א
  ד 30.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
305 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אגא נאדר הרצאה 10 11
  אולמן 10:30-12:30 ד
701 אולמן 12:30-14:30 א גב ליטבינוב גלינה תרגול 11
 
305 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אגא נאדר הרצאה 10 12
  אולמן 10:30-12:30 ד
704 אולמן 10:30-12:30 ג גב שפירא איריס תרגול 12
 
305 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אגא נאדר הרצאה 10 13
  אולמן 10:30-12:30 ד
707 אולמן 08:30-10:30 ג גב שפירא איריס תרגול 13
 
305 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אגא נאדר הרצאה 10 14
  אולמן 10:30-12:30 ד
704 אולמן 10:30-12:30 ה גב ליטבינוב גלינה תרגול 14
 
205 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 20 21
1 ח.בניה 10:30-12:30 ד
301 אולמן 14:30-16:30 א מר רוזנפלד ראוך איתמר תרגול 21
 
205 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר אלעד דורון הרצאה 20 24
1 ח.בניה 10:30-12:30 ד
702 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר גורליק אירנה תרגול 24
 
305 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 30 31
305 אולמן 10:30-12:30 ה
703 אולמן 10:30-12:30 ד גב אביגדור אילה-נטלי תרגול 31
 
305 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 30 32
305 אולמן 10:30-12:30 ה
101 אולמן 08:30-10:30 ב גב אביגדור אילה-נטלי תרגול 32
 
305 אולמן 14:30-16:30 ג ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 30 33
305 אולמן 10:30-12:30 ה
443 דייויס 16:30-18:30 ב מר גייבה יורי תרגול 33
 
        ד"ר אלעד דורון הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר אלעד דורון הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 10:39:25