מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 - 104003 (Current)

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות מכילים
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      


קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ב. המספרים הממשיים. פונקציה ממשית של משתנה ממשי יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור, פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. משפט טיילור, כלל לופיטל, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה - אינטגרל מסוים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל. סדרות וטורים אינסופיים של מספרים ממשיים. טורי חזקות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 30- מוצעת לסטו. מהנ.סביבה,ביולוגיה
ביוכימיה מולקולרית,כימיה,חינוך ו-
ביוטכנולוגיה ומזון.
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 06.02.2022 א
  ד 02.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
804 אולמן 13:30-15:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 11
311 אולמן 08:30-10:30 ה
308 אולמן 08:30-10:30 ב מר נייס אדם תרגול 11
 
804 אולמן 13:30-15:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 10 12
311 אולמן 08:30-10:30 ה
308 אולמן 12:30-14:30 ב גב שפירא איריס תרגול 12
 
1 ח.בניה 13:30-15:30 א ד"ר ארושס שוקי הרצאה 20 21
2 טאוב 08:30-10:30 ה
702 אולמן 10:30-12:30 ד גב ליטבינוב גלינה תרגול 21
 
1 ח.בניה 13:30-15:30 א ד"ר ארושס שוקי הרצאה 20 22
2 טאוב 08:30-10:30 ה
301 אולמן 16:30-18:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 22
 
2 טאוב 12:30-14:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 30 31
233 אמדו 10:30-12:30 ד
307 אולמן 14:30-16:30 א גב שפירא איריס תרגול 31
 
2 טאוב 12:30-14:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 30 33
233 אמדו 10:30-12:30 ד
601 אולמן 08:30-10:30 ג גב ליטבינוב גלינה תרגול 33
 
2 טאוב 12:30-14:30 ב ד"ר רדואן ניזאר הרצאה 30 34
233 אמדו 10:30-12:30 ד
604 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר קליס אולג תרגול 34
 
        ד"ר כהן יוסף הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר כהן יוסף הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 03:52:48