מקצוע מידע על מקצוע : מוכנות מתמטית לפיזיקה - 104000 (Current)

104000 - מוכנות מתמטית לפיזיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1      
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2      
 
  104001 שיטות בחשבון אינטגרלי       מקצועות מכילים
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2      


מבוא מזורז של אינטגרציה במשתנה אחד ובמספר משתנים. פתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות עם מקדמים קבועים. כלל השרשרת במספר משתנים. אינטגרלים קוויים ומשטחיים מסוג ראשון ושני. משפטי גרין, גאוס וסטוקס. שדות וקטוריים משמרים. (הקורס מיועד למסלול מתמטיקה-פיסיקה בלבד ומטרתו לתת לסטודנטים את הרקע המתמטי הנדרש למקצועות הלימוד בפיסיקה של שנה א).


הערות
מיועד לסטודנטים ממסלול מתמטיקה-
פיסיקה בלבד.
ההרצאה תתקיים בשעתיים הראשונות. בשעה
השלישית תתקיים שעת קבלה במתכונת של
סדנא (רשות) בנוכחות המרצה והדרכתה
לפי הצורך.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 16.02.2023 א
  א 19.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ד ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 03:48:30