מקצוע מידע על מקצוע : ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות - 099798

099798 - ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית   (   מקצועות קדם
) 098782 אסטרטגיה תחרותית ו -    
 
  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

ניהול תהליכי חדשנות בארגונים מבוססי טכנולוגיה. החדשנות בתהליך אקראי, לא ליניארי ולעתים לא רציונלי. נהול החדשנות מחייב איזון מתמשך בין רציפות, יציבות ושלמות לבין יצירתיות, חידוש ושנוי. הקורס מתבסס על ידע מקורסים קודמים בשילוב מחקרים עדכניים ונסיון מעשי, בשילוב אספקטים שונים של ניהול בארגון לקידום תהליך החדשנות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 mcgraw-hill   handbook of technology management

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:11:07