מקצוע מידע על מקצוע : תהליכי ניהול פרוייקט - 099114

099114 - תהליכי ניהול פרוייקט
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094123 ניהול פרויקטים   (   מקצועות קדם
) 095140 תכנון פרויקטים וניהולם ו -    
 
  097140 שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


טכניקות חדשניות בניהול פרוייקטים - טכניקות מבוססות תהליכים. תהליכים לקביעת התכולה, לתזמון, לטיפול במשאבים ובעלויות, לניהול סיכונים, לרכש, לתקשורת ולבקרת פרוייקטים. תהליכים המתאימים לסביבת טכנולוגית המידע המודרנית והנתמכים על ידה.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:05:22