מקצוע מידע על מקצוע : ניהול משאבי אנוש - 098762

098762 - ניהול משאבי אנוש
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098760 התנהגות אירגונית       מקצועות קדם
 
  098719 ניהול משאבי אנוש       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

יוצגו התיאוריות, שיטות המחקר ועיקרי המימצאים האמפיריים המשמשים בסיס לפעילויות משאבי אנוש בארגון. פיתוח הבנת התהליכים השונים בניהול משאבי אנוש ברמה האסטרטגית וברמה היישומית, הבעיות המתעוררות במהלכו ודרכי ההתמודדות המוצעות ע"י אנשי המחקר והמעש.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 irwin j. milkovich and j. boudreau .human resource management

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:53:47