מקצוע מידע על מקצוע : התנהגות אירגונית - 098760

098760 - התנהגות אירגונית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הערה : קורס זה ינתן במסגרת סמסטרים מקוצרים שהיקפם חצי מזמן הסמסטר הרגיל. לוח הזמנים של הסמסטרים המקוצרים יפורסם בנפרד. המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

איסוף נתונים לגבי התנהגות אנושית, מאפיינים של תפיסה אנושית, מאפיינים של חשיבה וקבלת החלטות, מבנה מערכת הזכרון האנושית, מודלים של למידה וקוגניציה, שביעות רצון בעבודה, מוטיבציה לעבודה, לחץ ושחיקה בעבודה, עבודה בצוותים, מנהיגות ותהליכים קבוצתיים, תקשורת בין-אישית, קבלת החלטות בקבוצות, עזרה לעומת קונפליקט, יחסי-כוח בקבוצות, תרבות אירגונית ואקלים אירגוני.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 prentice hall greenbers and baron behavior in organizations ) 6th ed. (
1991 houghton mifflin bernstein psychology ) 2nd ed. (

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:48:05