מקצוע מידע על מקצוע : תורת המשחקים למנהלים: מכרזים - 098753

098753 - תורת המשחקים למנהלים: מכרזים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098730 שיטות כמותיות למנהלים       מקצועות קדם
 
  096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית       מקצועות מכילים
  096575 משחקים לא-שיתופיים      
  106173 תורת המשחקים      


הנושאים: א. תורת המשחקים: משחקים עם מידע מלא וחלקי, מושגי הפתרון הבסיסיים - אסטרטגיות שולטות ושיווי משקל. ב. תורת המכרזים: מכרזים עם מעטפות חתומות, עקרון שיויון התועלות, עקרון שיוויון ההכנסות, משפט המכרז האופטימלי, הקדמה למכרזים על מוצרים רבים ותכנון מכרזים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 churchill lectures in economics p. milgrom putting auction theory to work

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:40:23