מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניהול פיננסי - 098752

098752 - מבוא לניהול פיננסי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  098730 שיטות כמותיות למנהלים   (   מקצועות קדם
) 098740 סטטיסטיקה למנהלים ו -    
 
  098565 ניהול פיננסי למינהל עסקים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הערה : קורס זה ינתן במסגרת סמסטרים מקוצרים שהיקפם חצי מזמן הסמסטר הרגיל. לוח הזמנים של הסמסטרים המקוצרים יפורסם בנפרד. המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

עקרונות תורת המימון המודרני, כולל הנושאים הבאים: היזון תזרים מזומנים, הערכת מניות ואג"ח, החלטות מימון והשקעות בתנאי אי-וודאות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 mcgraw-hill brealy and myers principles of corporate finance

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:44:44