מקצוע מידע על מקצוע : נהול חדשנות - 098744

098744 - נהול חדשנות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098737 אסטרטגיה תחרותית   (   מקצועות קדם
) 098782 אסטרטגיה תחרותית ו -    
 
  099792 נהול תהליך החדשנות       מקצועות מכילים


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

איפיון ניהול תהליכי החדשנות לגבי חברות, יזמים וקרנות הון-סיכון. תעשייה בטחונית וציבורית, אקדמיה, שיטות לעידוד החדשנות, להערכה ולבחירה של מוצרים חדשניים, להכנת הצעה טכנית למוצר והתארגנות ניהולית.


נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 05:40:36