מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה למנהלים - 098740

098740 - סטטיסטיקה למנהלים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הערה : קורס זה ינתן במסגרת סמסטרים מקוצרים שהיקפם חצי מזמן הסמסטר הרגיל. לוח הזמנים של הסמסטרים המקוצרים יפורסם בנפרד. המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

סוגי המחקרים (רטרוספקטיבי, פרוספקטיבי, ניסויים), סוגי משתנים, הצגות גרפיות, עקרונות מבחני השערות (מבחן פרמטרי ומבחן אי-פרמטרי), השוואות של שני מדגמים בלתי תלויים ותלויים לנתונים רציפים וקטגוריים, רווחי סמך, ניתוח טבלאות סמיכות, מתאם ורגרסיה ליניארית פשוטה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 wiley johnson and wichern business statistics
1994 duxbury press cryer and miller statistics for business

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:32:49