מקצוע מידע על מקצוע : אסטרטגיה תחרותית - 098737

098737 - אסטרטגיה תחרותית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098782 אסטרטגיה תחרותית       מקצועות מכילים
  099775 פרויקט בניהול      


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס מתמקד בנושאים האסטרטגיים העומדים בפני המנהל וההנהלה הבכירה של ארגונים המתמודדים בתחרות העולמית: יכולות אסטרטגיות והמרחב התחרותי, הסביבה והמתחרים העולמיים, קביעת גבולות עיסקיים של הארגון וניהול סינרגטי של יחידותיו השונות, ניהול תחרותי דינמי ואסטרטגיה של שינויים אסטרטגיים, יישום אסטרטגי ותיפקודה של מועצת המנהלים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 האוניברסיטה הפתוחה אבי פייגנבאום אסטרטגיה תחרותית עולמית

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 05:41:19