מקצוע מידע על מקצוע : שוק ההון - 098728

098728 - שוק ההון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098752 מבוא לניהול פיננסי       מקצועות קדם
 
  098771 שוק ההון והשקעות       מקצועות מכילים


הערה : המקצוע מיועד למשתלמים בתכנית mba בלבד.

הקורס סוקר שווקים לניירות ערך וניירות הערך הנסחרים בהם. הקורס מתמקד ביישומי ניתוח שונות בניהול תיקי השקעות, מודל תמחיר ( camp ), יעילות שוק ומדדי ביצוע.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 .prentice-hall 5th ed a. sharpe and bailey investments

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:38:51