מקצוע מידע על מקצוע : אסטרטגית תגמולים בארגון - 098661

098661 - אסטרטגית תגמולים בארגון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094616 נהול משאבי אנוש ויחסי עבודה       מקצועות קדם
  095605 מבוא לפסיכולוגיה     או
 
  098767 ניהול תגמולים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


להקנות ללומדים הבנת השאלות האסטרטגיות ודרכי בניית מערכות תגמולים בארגון. הקורס יעמוד על הבנת מרכיבי מערך תגמולים בארגון והקשר שלהם לשאר חלקי המערכת הארגונית. הקורס ידגיש את ההיבטים והשיקולים האסטרטגיים בקביעת מדיניות תגמולים. כמו כן, יידון בשיטות ובדרכים בהם קובע הארגון את שיטות התגמול בהתאמה לצרכיו העסקיים ויעמוד על גישות ותפיסות שונות לתגמולים. הקורס ידון בתהליכים בהם מוחדרים ומנוהלים מערכות תגמולים בארגון ויעסוק גם במספר היבטים של תגמולים מיועדים לקבוצות הניהול ועובדים הנשלחים לחו"ל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 business publication inc milkovich g.t. and newman j.m. compensation
1990 jossey-bass publication lawler e.e strategic pay

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:44:47