מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתורת המשחקים - 098509

098509 - נושאים מתקדמים בתורת המשחקים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  098506 תורת המשחקים       מקצועות קדם
 
  096572 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים       מקצועות זהים


הקורס יהיה מוקדש מפעם לפעם לסידרת נושאים מיוחדת לפי קביעתו של המורה האחראי. בפרט יוצגו מושגי פתרון שונים למשחקים וישומים בכלכלה.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
    מאמרים שונים מהספרות בנושא

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:13:32