מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות השיווק - 097800

097800 - עקרונות השיווק
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
) 094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים ו -    
  094423 מבוא לסטטיסטיקה   ( או
) 094591 מבוא לכלכלה ו -    
  094424 סטטיסטיקה 1   ( או
) 094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים ו -    
 
  094831 עקרונות השווק       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094833 עקרונות השיווק      


הקורס מקנה חשיפה לתיאוריות, מודלים ומושגי יסוד מגוונים מעולם השיווק. בין נושאי הלימוד בקורס: הכרת הגישה השיווקית, תכנון אסטרטגי שיווקי, ניתוח הסביבה השיווקית, איסוף מידע שיווקי, התנהגות צרכנים, פילוח שוק, בחירת שוק מטרה, מיצוב, תמהיל השיווק, שיווק בסביבה גלובאלית, שיקולים אתיים בניהול השיווק, שיווק שירותים, ושיווק ללקוחות עסקיים. החומר למידה: בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר את מושגי היסוד ואת המודלים הבסיסיים בשיווק.
2. להבין את תפקידו האסטרטגי של תחום השיווק בניהול הפירמה.
3. להבין את מרכיבי תמהיל השיווק ואת האינטראקציה ביניהם.
4. לזהות ולנתח החלטות מפתח שניצבות בפני מנהלי שיווק.
5. להתנסות בתהליך של ניתוח תמונת מצב שיווקית,
6. לנסח אסטרטגיה שיווקית.
7. לכתוב תוכנית שיווק מתאימה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 האוניברסיטה הפתוחה פ. קוטלר, ק. קלר, י. הורניק ניהול השיווק: המהדורה הישראלית

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:50:57