מקצוע מידע על מקצוע : תורת המשחקים השיתופיים - 097317 (Current)

097317 - תורת המשחקים השיתופיים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 104009 אלגברה ליניארית מ' ו -    
 
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות צמודים
 
  106173 תורת המשחקים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  094317 מבוא לתורת המשחקים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


משחקי זווגים. משחקים בצורת פונקציה אופיינית. משחקים בצורה אסטרטגית. תורת התועלת. משחקי מקוח. פונקצית רווחה חברתית ומשפט arrow.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 11.02.2022 א
  א 13.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ג פרופ'ח אריאלי איתי הרצאה 10 11
    10:30-11:30 ג   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ג פרופ'ח אריאלי איתי הרצאה 10 12
    15:30-16:30 ה   תרגול 12
 
    08:30-10:30 ג פרופ'ח אריאלי איתי הרצאה 10 13
    13:30-14:30 ב   תרגול 13


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1981 האוניברסיטה הפתוחה   תורת המשחקים
1981 אוניברסיטה פתוחה   תורת המשחקים יחידות 6 - 4

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:48:52