מקצוע מידע על מקצוע : למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה - 097200 (Current)

097200 - למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 3   2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234218 מבני נתונים 1   (   מקצועות קדם
) 236756 מבוא למערכות לומדות ו -    
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 096411 למידה חישובית 1 ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 046195 מערכות לומדות ו -    
 
  046211 למידה עמוקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236777 למידה עמוקה ושימושיה      


הקורס יכסה מגוון מודלים חישוביים ואלגוריתמים מתחום הלמידה העמוקה בדגש על האפליקציה לראייה ממחושבת, ועיבוד שפה. בפרט יכוסו נושאים כמו: רשתות שטוחות, עמוקות, קונבולוציה ויכולות ההכללה שלהן.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להריץ אלגוריתמי למידה עמוקה.
2. לנתח את תכונות ההכללה של אלגוריתמי למידה עמוקה.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
215
216
נהול
נהול
09:00-12:00 ו 17.02.2023 א
      ב 13.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
216 נהול 11:30-13:30 ה פרופ'ח חזן תמיר הרצאה 10 11
          פרויקט 11
151 בלומפילד 08:30-10:30 ב פרופ' גת איתי תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:38:30