מקצוע מידע על מקצוע : שיווק למיזמים טכנולוגיים - 096816

096816 - שיווק למיזמים טכנולוגיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  127100 קניין רוחני ובפרט פטנטים בכימיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


ניהול השיווק בחברות עתירות ידע מתרחש בסביבה המשתנה במהירות ודורש קבלת החלטות בתנאים של חוסר ודאות. מיזמים טכנולוגיים עומדים בפני האתגר של שיווק מוצר חדש לשוק חדש, כל זאת במגבלות של גודל, תקציב וניסיון. קורס זה יסקור נושאים הקשורים לשיווק מוצרים חדשניים בסביבה ייחודית זו.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 prentice hall mohr jakki, sanjit sengupta, stanley mohr jakki, sanjit sengupta, stanley marketing high technology products and innovations

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:56:04