מקצוע מידע על מקצוע : מטה קוגניציה - 096694 (Current)

096694 - מטה קוגניציה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096275 הגורם האנושי באיסוף נתונים       מקצועות קדם
  096620 הנדסת גורמי אנוש     או
 
  098694 מטה קוגניציה       מקצועות זהים


הקורס עוסק באופן בו אנשים מעריכים את רמת הידיעות שלהם כאשר הם עוסקים בלמידה, פתרון בעיות ומענה על שאלות וכיצד לאור הערכה זו הם משקיעים זמן חשיבה, נמנעים מהשקעת זמן כאשר לא צפויה תועלת מכך, פונים לעזרה וכדומה. בנוסף לכך, ידונו השלכות מעשיות ויישומים הנובעים מהמחקר התיאורטי בתחום.


מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
152 בלומפילד 15:30-17:30 א פרופ'ח אקרמן רקפת הרצאה 10 11
151 בלומפילד 14:30-15:30 א גב לוטרמן תרצה תרגול 11

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:13:12