מקצוע מידע על מקצוע : משחקים לא-שיתופיים - 096575

096575 - משחקים לא-שיתופיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים   (   מקצועות קדם
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
 
  094204 מידע מבוזר וסוכנים רציונליים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  106173 תורת המשחקים      
  096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית      
 
  098753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


משחקים בצורה אסטרטגית, שיווי משקל נאש, שליטה, הסדרה סידרתית של אסטרטגיות נשלטות, אסטרטגיות מעורבות, משחקי סכום אפס. משחקים בצורת אינפורמציה, מנגנון וי.סי.גי, מכרזים. משחקים רב שלביים, צמצום לצורה אסטרטגית, משחקים בצורה רחבה, שיווי משקל מושלם ביחס לתתי משחק, הליכה לאחור, משחקי ניצחון-תיקו-הפסד, משחקים חוזרים, משחקי מיקוח.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 heath and vompany binmore fun and games
1992 harvard university press myerson game theory

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 05:20:25