מקצוע מידע על מקצוע : תורת המשחקים והתנהגות כלכלית - 096570 (Previous)

096570 - תורת המשחקים והתנהגות כלכלית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
 
  094204 מידע מבוזר וסוכנים רציונליים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  106173 תורת המשחקים      
  096575 משחקים לא-שיתופיים      
 
  098753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הנושאים: משחקים חד-שלביים: איסטרטגיות נשלטות, רמות בטחון ושיווי משקל. משחקים עם מידע לא מלא ותכנון מנגנונים. תורת תוחלת התועלת והיחס לסיכון ולשיווי משקל באיסטרטגיות מעורבות. משחקים רב-שלביים: משחקים עם מידע מלא, משחקים עם מידע כמעט מלא ומשחקים חוזרים.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
112
100
151
153
נהול
בלומפילד
בלומפילד
בלומפילד
17:00-20:00 ה 22.07.2021 א
112
216
152
153
424
נהול
נהול
בלומפילד
בלומפילד
בלומפילד
13:00-16:00 ה 14.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 בלומפילד 14:30-17:30 ד פרופ'ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 10 11
100 בלומפילד 17:30-18:30 ד פרופ' קולר איתי תרגול 11
 
100 בלומפילד 14:30-17:30 ד פרופ'ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 10 12
112 נהול 12:30-13:30 ד פרופ' קולר איתי תרגול 12
 
        פרופ'ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 20:01:40