מקצוע מידע על מקצוע : תאוריה מיקרו כלכלית 1 - 096520

096520 - תאוריה מיקרו כלכלית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094503 מיקרו כלכלה 1   (   מקצועות קדם
) 104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
 
  098501 תאוריה מיקרו כלכלית 1       מקצועות זהים


תורת הפירמה: פונקציות ייצור, תהליכים לינאריים, תפוקה שולית, פונקציות הוצאות, נתוחי זמן קצר וארוך, סטטיקה השוואתית והשאת רווחים. הדואליות שבין מזעור הוצאות והשאת תפוקה. בקוש נגזר לגורמי ייצור. תורת הצרכן: גישה אקסיומטית לתורת הצרכן, פונקצית בקוש ופונקצית תועלת עקיפה, משואת סלוקצקי, העדפה נגלית, הכנסה כגורם אנגדוגני, צריכת תכונות במקום מוצרים, עודף הצרכן.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:25:41