מקצוע מידע על מקצוע : למידה חישובית 1 - 096411 (Current)

096411 - למידה חישובית 1
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
) 234117 מבוא למדעי המחשב ח' ו -    
  094423 מבוא לסטטיסטיקה   ( או
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094423 מבוא לסטטיסטיקה   ( או
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    
  094424 סטטיסטיקה 1   ( או
) 234117 מבוא למדעי המחשב ח' ו -    
  094424 סטטיסטיקה 1   ( או
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094424 סטטיסטיקה 1   ( או
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    


שיטות מתקדמות לניתוח נתונים ושילוב כלים סטטיסטיים וכלים של למידת מכונה לצורך ניתוח נתונים, הצגתם באופן ויזואלי ובניית מערכות סיווג וחיזוי. בין הנושאים בקורס יילמדו: חיזוי ורגרסיה לינארית, מערכות סיווג, למידת support vector, pac, resampling, machine, בחירת מודלים ורגולריזציה, עצי החלטה ורגרסיה, ניתוח אשכולות.

תוצאות למידה
הבנה תיאורטית של השיטות השונות ויכולת יישום על נתונים אמיתיים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 15.02.2022 א
  ד 09.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-17:30 ה ד"ר שליט אורי הרצאה 10 11
    16:30-17:30 ב מר אברהם אלדר תרגול 11
 
    14:30-17:30 ה ד"ר שליט אורי הרצאה 10 12
    10:30-11:30 ב מר ח'ורי ראני תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 prentice hall p. cabena, p. hadjnian and rolf p. cabena, p. hadjnian and rolf discovering data mining from concept to implementation
1996 mcgraw-hillo j. p. bigus data mining with neural networks: solving .business problems - from application dev. to dec

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:18:38