מקצוע מידע על מקצוע : מודלים גרפים הסתברותיים - 096212 (Previous)

096212 - מודלים גרפים הסתברותיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   (   מקצועות קדם
) 096411 למידה חישובית 1 ו -    


בקורס נחקר מודלים גרפים הסתברותיים שמשלבים בין תורת הגרפים להסתברות ויוצרים תשתית גמישה למידול התפלגויות מרובות משתנים שביניהם קשרים מורכבים. מודלים גרפים הסתברותיים הפכו לכלי מרכזי בתחומים רבים שכוללים עיבוד שפה טבעית, ראייה ממוחשבת, ביולוגיה חישובית, ועוד. בקורס נלמד איך להשתמש במודלים גרפים הסתברותיים על מנת לייצג מערכות מורכבות באופן יעיל ולהפעיל עליהם מנגנוני הסקה. הקורס יכסה את העקרונות המרכזיים של מודלים גרפיים הסתברותיים שכוללים ייצוג, תשאול ולמידה של הפרמטרים והמבנה של המודל הגרפי מתוך מידע קיים.
בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו:_
1. לייצג התפלגות מרובת משתנים באמצעות מודל גרפי הסתברותי.
2. לתשאל את המודל ולקבוע את הסיבוכיות הכרוכה.
3. ללמוד את הפרמטרים של המודל מתוך מידע קיים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
424 בלומפילד 14:30-16:30 ד ד"ר קניג בתיה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 cambridge university press a. darwiche modeling and reasoning with bayesian networks.
2019 morgan and claypool publishers, r. dechter. reasoning with probabilistic and deterministic gra models: exact algorithms, second edition.
2009 mit press d. koller and n. friedman. probabilistic graphical models principles and techniques

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:02:39