מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים - 095295 (Current)

095295 - שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'   (   מקצועות קדם
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו -    
  104166 אלגברה אמ' ו -    
) 234117 מבוא למדעי המחשב ח' ו -    
  094346 מתמטיקה דיסקרטית   ( או
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' ו -    
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    
  094346 מתמטיקה דיסקרטית   ( או
  104016 אלגברה 1מ' ו -    
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094346 מתמטיקה דיסקרטית   ( או
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094347 מתמטיקה דיסקרטית   ( או
  104016 אלגברה 1מ' ו -    
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'   ( או
  104016 אלגברה 1מ' ו -    
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
 
  234125 אלגוריתמים נומריים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  238125 אלגוריתמים נומריים מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


השלמות באלגברה ליניארית )מרחבי מכפלה פנימית, נורמות, בסיסים אורתונורמלים, ערכים), פירוקי מטריצות (משפט הפירוק הספקטרלי), מערכות משוואות ליניאריות (אלמינצית גאוס), ריבועים פחותים, שיטות איטרטיביות (שיטת החזקה), תכנות ליניארי (שיטת הסימפלקס, דואליות, שימושים לסיווג ומציאת פתרונות דלילים למערכות משוואות), משפטי פרטרובציה של פירוקי מטריצות, מבוא לטנזורים.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 31.01.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 בלומפילד 09:30-12:30 ג ד"ר גרבר דן הרצאה 10 11
214 נהול 12:30-13:30 א   תרגול 11
 
100 בלומפילד 09:30-12:30 ג ד"ר גרבר דן הרצאה 10 12
151 בלומפילד 12:30-13:30 ג   תרגול 12
 
100 בלומפילד 09:30-12:30 ג ד"ר גרבר דן הרצאה 10 13
152 בלומפילד 12:30-13:30 ה   תרגול 13


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 the johns hopkins uni. press g. golun and c. van loan matrix computation
2014 cambridge uni. press g. calafiore and l. el ghaoui optimization models

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 02:24:14