מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניהול פרויקטים ר" - 095142

095142 - מבוא לניהול פרויקטים ר'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'   (   מקצועות קדם
  274138 שיטות כמותיות במדעי הרפואה א' ו -    
) 274139 מדעי הרפואה:ניתוח אותות ומערכות ב ו -    
 
  035046 ניהול פרויקטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  095140 תכנון פרויקטים וניהולם      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  234270 ניהול פרוייקטי תוכנה      
  236270 ניהול פרויקטי תוכנה      
 
  095141 מבוא לניהול פרויקטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


קורס המאפשר לכל מהנדס מכל תחום להכיר את מיומנות ניהול פרויקטים, ולהתנסות בכלים ובשיטות בהם משתמשים בתעשייה. הקורס מציג כלים ומתודולוגיות לניהול פרויקטים בתחומי ההנדסה כולל תרגול השימוש בכלים אלה לאורך כל מחזור חיי הפרויקט. נושאים עיקריים: ניתוח דרישות, בחירה בין חלופות, תכנון אב ותכנון מפורט ומערכות מעקב ובקרה.


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:44:54