מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניהול פרויקטים - 095141

095141 - מבוא לניהול פרויקטים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה     או
  104034 מבוא להסתברות ח'     או
 
  014614 תכנון ובקרה של פרויקטי בניה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  035046 ניהול פרויקטים      
  095140 תכנון פרויקטים וניהולם      
  234270 ניהול פרוייקטי תוכנה      
  236270 ניהול פרויקטי תוכנה      
 
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'       מקצועות מכילים


קורס המאפשר לכל מהנדס מכל תחום להכיר את מיומנות ניהול פרויקטים תעשייתיים ולהתנסות בכלים ובשיטות בהם משתמשים בתעשייה. הקורס מציג מגוון כלים מתודולוגיות לניהול פרויקטים בתחומי הנדסה שונים כולל תרגול השימוש בכלים אלה לאורך כל מחזור חיי הפרויקט. נושאים עיקריים: ניהול דרישות, בחירה בין חלופות, תכנון אב ותכנון מפורט ומערכות מעקב ובקרה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 prentice hall shtub, a.f., j.f. bard and s. globerson project management: processes, methodologies and economics 2/e

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:29:09