מקצוע מידע על מקצוע : תכנון פרויקטים וניהולם - 095140 (Current)

095140 - תכנון פרויקטים וניהולם
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים   (   מקצועות קדם
) 094314 מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 236330 מבוא לאופטימיזציה ו -    
  094314 מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים   ( או
) 095295 שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים ו -    
  094312 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים   ( או
) 094314 מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים ו -    
 
  035046 ניהול פרויקטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  095141 מבוא לניהול פרויקטים      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  234270 ניהול פרוייקטי תוכנה      
  236270 ניהול פרויקטי תוכנה      


בקורס יילמדו מודלים של ייזום, תכנון, ניהול ובקרת פרויקטים בתנאים דטרמיניסטיים או סטוכסטיים ובתוספת של אילוצים ותנאים מיוחדים. הקורס יעסוק בניסוח ופתרון בעיות בשיטות וכלים שונים כגון תכנות מתמטי ליניארי ובשלמים, תכנות דינמי, עצי החלטה הסתברותיים וסימולציה.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 10.02.2023 א
  ה 02.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ד ד"ר ז'יכלינסקי נועה הרצאה 10 11
    17:30-18:30 ג מר ירון נחמיה תרגול 11
 
    09:30-12:30 ד ד"ר ז'יכלינסקי נועה הרצאה 10 12
    16:30-17:30 ג מר ירון נחמיה תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 prentice-hall bard, shtub, globerson project management

נערך בתאריך 13/08/2022 בשעה 10:11:38