מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות הכלכלה למהנדסים - 094594 (Current)

094594 - עקרונות הכלכלה למהנדסים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
 
  094591 מבוא לכלכלה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול      
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      
 
  094501 מבוא לכלכלה - מיקרו       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094511 מבוא לכלכלה - מאקרו      
 
  096501 כלכלה למהנדסי מערכות       מקצועות מכילים


הקורס מכסה נושאים נבחרים במיקרו ומאקרו כלכלה. בתחום המיקרו נלמד את תורת הצרכן והיצרן, שיווי משקל בשוק משוכלל ובמונופול, התערבות ממשלתית וסחר בינלאומי. בתחום המאקרו נלמד מושגי היסוד בחשבונאות לאומית, תוצר מקומי גולמי (תמ"ג), המודל הקיינסיאני, שוק הכסף ומודל is-lm.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 18.02.2022 א
  א 13.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 א ד"ר פרץ חובב הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ב
    16:30-17:30 ג ד"ר בן-חקון אליקים תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004   מירה ברון מבוא למיקרו כלכלה
1996   א. בן ציון, ד. רותם וא. אמסטרדם מבוא לכלכלה מיקרו ברמה אוניברסיטאית מהדורה שניה מורחבת
1996 עמיחי יצחק אורון, נילי מארק, גליה עופר מבוא לכלכלה :מיקרו כלכלה
1997 עמיחי י. אורון, נ. מארק, א. עופר מבוא לכלכלה:מקרו כלכלה
2008 פרדס י. מישר המאקרו כלכלה של ישראל

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:04:02