מקצוע מידע על מקצוע : כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול - 094592

094592 - כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094501 מבוא לכלכלה - מיקרו      
  094591 מבוא לכלכלה      
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים      
 
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מטרת הקורס להקנות לסטודנט מושגים ודרכי חשיבה בסיסיים בתחום המיקרו כלכלה והניהול הפיננסי. בהצגת החומר יושם דגש על העקרונות הכלכליים העומדים מאחורי המודלים הפורמליים במטרה להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית של עקרונות המקצוע. הנושאים הספציפיים כוללים מושגי יסוד בכלכלה, ביקוש והצע, מחיר הזמן, תקצוב הון, רווחיות השקעה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 prentice hall thesen, h. w. and fabrycky, g. engineering economy
1991 mc graw hill breadly r. and myers s. principles of corporate finance

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:58:33