מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניהול פיננסי - 094564 (Current)

094564 - מבוא לניהול פיננסי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות צמודים
  094412 הסתברות מ      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
 
  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  098565 ניהול פיננסי למינהל עסקים      
 
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  094565 ניהול פיננסי       מקצועות מכילים


חישובים פיננסיים, שימושים פשוטים בהערכת מניות ואג"ח, חישובי הלוואות והצמדה, קריטריונים להערכת השקעות, כדאיות פרויקטים בתנאי וודאות, מבוא למודל capm, קביעת מחיר ההון של הפירמה, מבוא לניתוח השקעות בתנאי אי-וודאות. ארביטרז'.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 11.02.2022 א
  ב 07.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    13:30-15:30 ג ד"ר פרץ חובב הרצאה 10 11
    15:30-16:30 ג מר וגנר יונתן תרגול 11
 
    13:30-15:30 ג ד"ר פרץ חובב הרצאה 10 12
    11:30-12:30 ג מר וגנר יונתן תרגול 12
 
    13:30-15:30 ג ד"ר פרץ חובב הרצאה 10 13
    12:30-13:30 ג   תרגול 13

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:32:55