מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית - 094493

094493 - סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
  104034 מבוא להסתברות ח'     או
  104222 תורת ההסתברות     או
 
  094431 שיטות סטטיסטיות בהנדסה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  274219 ביוסטטיסטיקה      
  278305 ביוסטטיסטיקה      
 
  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות מכילים
  094491 הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת      
  094492 הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת      


סטטיסטיקה תאורית, התפלגויות דגימה, אמידה נקודתית ומרווחית, מבחני השערות (לפרופורציות ותוחלות של מדגמים מהתפלגויות נורמליות), לוחות סמיכות, רגרסיה פשוטה ומתאם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 מכלול אילה כהן שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה ויישומיהן
1995 עמיחי רביב אלונה ולויתן תלמה מבוא לסטטיסטיקה

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:48:15