מקצוע מידע על מקצוע : הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת - 094492

094492 - הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
9     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104006 אלגברה לינארית   (   מקצועות קדם
) 104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   ( או
) 104016 אלגברה 1מ' ו -    
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094491 הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת      
 
  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מודלים הסתברותיים ומרחבי הסתברות. הסתברות מותנית ואי-תלות. משתנים ווקטוריים מקריים והתפלגויותיהם. תוחלת ומומנטים. תוחלת מותנית. בעיות חיזוי. שונות. קווריאנס ומקדם המתאם. אי-שיוויונים. החוק החלש של המספרים הגדולים, ההתפלגות הנורמלית ומשפט הגבול המרכזי. פונקציות צפיפות: מעריכית, גמה, 2x, א ו-f, צפיפות רב נורמלית. אמידה מרווחית, מבחני השערות, לוחות סמיכות, רגרסיה.


נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:43:58