מקצוע מידע על מקצוע : הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת - 094491

094491 - הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
9     1 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104006 אלגברה לינארית       מקצועות קדם
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
  104016 אלגברה 1מ'     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  094492 הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת      
 
  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מודלים הסתברותיים ומרחבי הסתברות. הסתברות מותנית ואי-תלות. משתנים ווקטוריים מקריים והתפלגויותיהם. תוחלת ומומנטים. תוחלת מותנית. בעיות חיזוי. שונות. קווריאנס ומקדם המתאם. אי-שיוויונים. החוק החלש של המספרים הגדולים, ההתפלגות הנורמלית ומשפט הגבול המרכזי. פונקציות צפיפות: מעריכית, גמה, 2x, t ו-f, צפיפות רב נורמלית. אמידה מרווחית, מבחני השערות, לוחות סמיכות, רגרסיה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 springer j. pitman probability
1993 wiley l.d. fisher, g. van biostatistics

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:23:53