מקצוע מידע על מקצוע : הסתברות וסטטיסטיקה להנדסה ומדעים - 094490

094490 - הסתברות וסטטיסטיקה להנדסה ומדעים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1   (   מקצועות קדם
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
  104005 אלגברה 1 ו -    
) 104016 אלגברה 1מ' ו -    
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'   ( או
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
) 104016 אלגברה 1מ' ו -    
 
  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      


סוגי מחקרים, סקלות של מדידה, מדדים מסכמים של מיקום ופיזור. הצגות גרפיות של נתונים. הסתברות: חוקים בסיסיים, הסתברות מותנית ואי-תלות, משתנים מקריים, חוקי גבול, סטטיסטיקה: אמידה נקודתית ומרווחית,מבחני השערות, מבחני טיב התאמה, ניתוח שונות, מתאם, רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה, רגרסיה לוגיסטית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 עמיחי לויתן ורביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 1,2
1998 prentice-hall walpole, r.e. and myers r.h. probability and statistics for engineers and scientists ( 6th ed. )

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:05:39