מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094481 (Current)

094481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'     או
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
 
  014003 סטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094424 סטטיסטיקה 1      
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  034058 הסתברות וסטטיסטיקה למהנדסי מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות מכילים
  094412 הסתברות מ      
  094417 הסתברות א'      
  094423 מבוא לסטטיסטיקה      
  334023 מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      


החלק הראשון של הקורס מציג מושגים בסיסיים מתורת ההסתברות: חוקי הסתברות בסיסיים, קומבינטוריקה, הסתברות מותנה, משתנים מקריים בדידים ורציפים והתפלגויותיהם, משפט הגבול המרכזי. חלקו השני של הקורס מתמקד בהסקה סטטיסטית וכולל סטטיסטיקה תיאורית, התפלגויות דגימה, אמידה נקודתית ורווחי סמך, בדיקת השערות, מבחני טיב התאמה ואי-תלות, רגרסיה לינארית פשוטה.


הערות
קבוצה 86 לבינלאומי.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
100
101
102
103
104
105
202
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 24.07.2022 א
      ה 20.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
805 אולמן 09:30-12:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 11
153 בלומפילד 10:30-12:30 ב ד"ר בורדו נדיה תרגול 11
 
805 אולמן 09:30-12:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 12
708 אולמן 14:30-16:30 ב מר גרינס עדו תרגול 12
 
805 אולמן 09:30-12:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 13
708 אולמן 08:30-10:30 ד מר מדמון עומר תרגול 13
 
805 אולמן 09:30-12:30 ג ד"ר לוין אלה הרצאה 10 14
424 בלומפילד 10:30-12:30 ה מר גרינס עדו תרגול 14
 
        ד"ר לוין אלה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
440 דייויס 09:30-12:30 ד ד"ר אשר ג'קי הרצאה 80 86
443 דייויס 10:30-12:30 ב מר קון מטיאס תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 06:29:29