מקצוע מידע על מקצוע : מתימטיקה למדעי החברה 1 - 094439

094439 - מתימטיקה למדעי החברה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  090110 מתימטיקה למדעי החברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  100299 מתמטיקה למדעי החברה 2      
  108376 מתמטיקה למדעי החברה 1      
נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:54:24