מקצוע מידע על מקצוע : שיטות סטטיסטיות בהנדסה - 094431

094431 - שיטות סטטיסטיות בהנדסה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'     או
 
  034021 שיטות סטטיסטיות בטכנולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      
 
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


סטטיסטיקה תיאורית - היסטוגרמה, עקומי התפלגות אמפירית. מושגי יסוד בהסתברות - קומבינטוריקה, הסתברות מותנה, משתנים מקריים (בדידים ורציפים) והתפלגויותיהם: התפלגות בינומית, גיאומטרית, התפלגות פואסון. התפלגויות רציפות: ההתפלגות הנורמלית, התפלגות אחידה, התפלגות אקספוננציאלית, משפט הגבול המרכזי, קירוב נורמלי להתפלגות בינומית. הסקה סטטיסטית - אמידה נקודתית, רווח סמך, מבחני השערות, מובהקות סטטיסטית. יישומים לבקרת איכות.


נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:25:45