מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה למדעי החברה 2 - 094429

094429 - סטטיסטיקה למדעי החברה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות מכילים


שיטות דגימה, התפלגויות דגימה, הצגות גרפיות של נתונים. אמידה סטטיסטית: נקודתית ובאמצעות רווחי -סמך, בדיקת השערות סטטיסטיות: על פרמטר יחיד (פרופורציה, ממוצע, מתאם לינארי, שונות). הבדלים בין שני פרמטרים. השוואה בין 3 פרמטרים או יותר: מבחני 2x, ניתוח שונות חד ודו-כיווני. רגרסיה לינארית פשוטה. שימוש sas, שימושי spss.


נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:32:53