מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה 1 - 094424 (Current)

094424 - סטטיסטיקה 1
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094202 מבוא לניתוח נתונים   (   מקצועות קדם
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094202 מבוא לניתוח נתונים   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 094700 מבוא להנדסת נתונים ו -    
 
  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      


סטטיסטיקה תיאורית ושיטות גרפיות. אמידה נקודתית, רווחי סמך ובדיקת השערות. מבחן חי בקיבוע לבדיקת טיב התאמה ואי תלות. רגרסיה לינארית פשוטה. ניתוח סטטיסטי באמצעות r או פיתון.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 07.02.2023 א
  ד 08.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 א ד"ר בורדו נדיה הרצאה 10 11
    13:30-14:30 א
    14:30-15:30 א ד"ר בורדו נדיה תרגול 11
 
    10:30-12:30 א ד"ר בורדו נדיה הרצאה 10 12
    13:30-14:30 א
    15:30-16:30 ב מר גרינס עדו תרגול 12
 
    10:30-12:30 א ד"ר בורדו נדיה הרצאה 10 13
    13:30-14:30 א
    12:30-13:30 ג ד"ר בורדו נדיה תרגול 13
 
    10:30-12:30 א ד"ר בורדו נדיה הרצאה 10 14
    13:30-14:30 א
    09:30-10:30 ד מר גרינס עדו תרגול 14
 
    09:30-11:30 ב פרופ'ח בוגומולוב מרינה הרצאה 20 21
    14:30-15:30 ב
    14:30-15:30 א ד"ר בורדו נדיה תרגול 21
 
    09:30-11:30 ב פרופ'ח בוגומולוב מרינה הרצאה 20 22
    14:30-15:30 ב
    15:30-16:30 ב מר גרינס עדו תרגול 22
 
    09:30-11:30 ב פרופ'ח בוגומולוב מרינה הרצאה 20 23
    14:30-15:30 ב
    12:30-13:30 ג ד"ר בורדו נדיה תרגול 23
 
    09:30-11:30 ב פרופ'ח בוגומולוב מרינה הרצאה 20 24
    14:30-15:30 ב
    09:30-10:30 ד מר גרינס עדו תרגול 24


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 הטכניון ישי ויסמן ואילה כהן מבוא לסטטיסטיקה
1997 עמיחי אלונה רביב ותלמה לויתן מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - הסקה סטטיסטית

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:27:58