מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לסטטיסטיקה - 094423 (Current)

094423 - מבוא לסטטיסטיקה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
  104034 מבוא להסתברות ח'     או
 
  094424 סטטיסטיקה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094490 הסתברות וסטטיסטיקה להנדסה ומדעים      
  334023 מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      
 
  094429 סטטיסטיקה למדעי החברה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      


סטטיסטיקה תיאורית ושיטות גרפיות. יסודות דגימה. אמידה נקודתית, רווחי סמך ובדיקת השערות. בדיקת טיב התאמה ואי תלות. רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה.


הערות
תרגולים להרצאה 10 והרצאה 20 יועברו
יחדיו.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 08.02.2022 א
  ו 04.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 א ד"ר בוגומולוב מרינה הרצאה 10 11
    13:30-14:30 א
    11:30-12:30 ד מר גרינס עדו תרגול 11
 
    08:30-10:30 א ד"ר בוגומולוב מרינה הרצאה 10 12
    13:30-14:30 א
    12:30-13:30 ג ד"ר בורדו נדיה תרגול 12
 
    08:30-10:30 א ד"ר בוגומולוב מרינה הרצאה 10 13
    13:30-14:30 א
    12:30-13:30 ב מר גרינס עדו תרגול 13
 
    08:30-10:30 א ד"ר בוגומולוב מרינה הרצאה 10 14
    13:30-14:30 א
    12:30-13:30 א ד"ר בורדו נדיה תרגול 14
 
    08:30-10:30 ד הרצאה 20 21
    14:30-15:30 ד
    12:30-13:30 א   תרגול 21
 
    08:30-10:30 ד הרצאה 20 22
    14:30-15:30 ד
    12:30-13:30 ב   תרגול 22
 
    08:30-10:30 ד הרצאה 20 23
    14:30-15:30 ד
    12:30-13:30 ג   תרגול 23
 
    08:30-10:30 ד הרצאה 20 24
    14:30-15:30 ד
    11:30-12:30 ד   תרגול 24
 
          הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:00:40