מקצוע מידע על מקצוע : הסתברות א" - 094417

094417 - הסתברות א'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות קדם
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'     או
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094412 הסתברות מ      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


תורת ההסתברות כמודל מתמטי לתופעות מקריות, מרחבי הסתברות, הסתברות מותנית, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים והתפלגויותיהם, התפלגויות נפוצות בשימושים: בינומית, גיאומטרית פואסונית, אחידה, אקספוננציאלית, גאמא, נורמלית ובאטא. תוחלת ומומנטים. התפלגויות רב ממדיות, קוויריאנס, סטטיסטי הסדר, התפלגות ותוחלת מותנית. פונקציות של משתנים מקריים, ההתפלגות הנורמלית הרב מימדית, התמרות ושימושיהן בתורת ההסתברות, סכום של משתנים מקריים, חוק המספרים הגדולים, משפט הגבול המרכזי ושימושו לקרובים.

תוצאות למידה
הבנת מושגים בסיסיים בתורת ההסתברות.


נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:43:07