מקצוע מידע על מקצוע : הסתברות מ - 094412 (Current)

094412 - הסתברות מ
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'       מקצועות קדם
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'     או
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1     או
 
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'       מקצועות צמודים
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104281 חשבון אינפי 2      
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094417 הסתברות א'      
  094491 הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת      
  094492 הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      


תורת ההסתברות כמודל מתמטי לתופעות מקריות, מרחבי הסתברות, הסתברות מותנית, אי תלות, משתנים מקריים ופונקציות התפלגות, התפלגויות נפוצות בשימושים: בינומית, גיאומטרית, פואסונית, אחידה, אקספוננציאלית, גאמא, נורמלית ובאטא. תוחלת ומומנטים. התפלגויות רב ממדיות, קוויריאנס, סטטיסטי הסדר, פונקציות של משתנים מקריים, ההתפלגות הנורמלית הרב מימדית, התמרות ושימושיהן בתורת ההסתברות, סכום של משתנים מקריים, חוק המספרים הגדולים, משפט הגבול המרכזי ושימושו לקרובים.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
306
311
501
502
503
504
505
506
507
601
603
604
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 24.07.2022 א
      א 02.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 16:30-19:30 ב פרופ'ח לואידור אורן הרצאה 10 11
310 אולמן 14:30-16:30 ד מר גנדלר אסף תרגול 11
 
1 טאוב 16:30-19:30 ב פרופ'ח לואידור אורן הרצאה 10 12
151 בלומפילד 09:30-11:30 ב מר פורת נווה ציון תרגול 12
 
1 טאוב 16:30-19:30 ב פרופ'ח לואידור אורן הרצאה 10 13
214 נהול 10:30-12:30 א גב בילואוס גילי תרגול 13
 
1 טאוב 16:30-19:30 ב פרופ'ח לואידור אורן הרצאה 10 14
424 בלומפילד 16:30-18:30 ד גב מטטוב חנה תרגול 14
 
1 טאוב 16:30-19:30 ב פרופ'ח לואידור אורן הרצאה 10 15
424 בלומפילד 08:30-10:30 ה גב מטטוב חנה תרגול 15
 
1 טאוב 16:30-19:30 ב פרופ'ח לואידור אורן הרצאה 10 16
424 בלומפילד 09:30-11:30 ד מר פורת נווה ציון תרגול 16
 
          הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 06:25:52