מקצוע מידע על מקצוע : הסתברות מ - 094412 (Current)

094412 - הסתברות מ
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'       מקצועות קדם
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'     או
 
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'       מקצועות צמודים
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
 
  094411 הסתברות ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094417 הסתברות א'      
  094491 הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת      
  094492 הסתברות וסטטיסטיקה מורחבת      
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      


תורת ההסתברות כמודל מתמטי לתופעות מקריות, מרחבי הסתברות, הסתברות מותנית, אי תלות, משתנים מקריים ופונקציות התפלגות, התפלגויות נפוצות בשימושים: בינומית, גיאומטרית, פואסונית, אחידה, אקספוננציאלית, גאמא, נורמלית ובאטא. תוחלת ומומנטים. התפלגויות רב ממדיות, קוויריאנס, סטטיסטי הסדר, פונקציות של משתנים מקריים, ההתפלגות הנורמלית הרב מימדית, התמרות ושימושיהן בתורת ההסתברות, סכום של משתנים מקריים, חוק המספרים הגדולים, משפט הגבול המרכזי ושימושו לקרובים.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 24.07.2020 א
  ג 22.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 בלומפילד 16:30-19:30 ב פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 10 11
214 נהול 14:30-16:30 ד גב מטטוב חנה תרגול 11
 
100 בלומפילד 16:30-19:30 ב פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 10 12
705 אולמן 10:30-12:30 ב מר גרינפלד דניאל תרגול 12
 
100 בלומפילד 16:30-19:30 ב פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 10 13
214 נהול 10:30-12:30 א מר בוגדנוב אלי תרגול 13
 
100 בלומפילד 16:30-19:30 ב פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 10 14
214 נהול 16:30-18:30 ד גב מטטוב חנה תרגול 14
 
100 בלומפילד 16:30-19:30 ב פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 10 15
152 בלומפילד 08:30-10:30 ה מר בוגדנוב אלי תרגול 15
 
100 בלומפילד 16:30-19:30 ב פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 10 16
    09:30-11:30 ד מר שלומוב שגב תרגול 16
 
        פרופ/ח לואידור אורן הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:00:41