מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה דיסקרטית ת" - 094345 (Current)

094345 - מתמטיקה דיסקרטית ת'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה      
  104286 קומבינטוריקה      
  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח      
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  234292 לוגיקה למדעי המחשב      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      
 
  094347 מתמטיקה דיסקרטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מושגי יסוד בלוגיקה ושיטות הוכחה מתמטיות. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, יחס שקילות, יחס סדר, פונקציות עוצמת קבוצות ומספרים קרדינליים, שיטת הליכסון של קנטור. קומבינטוריקה: עקרונות ספירה בסיסיים, הבינום של ניוטון, עיקרון ההכלה וההפרדה, משוואות נסיגה.


הערות
התרגול בקורס יועבר בימי שלישי בשעות
30 : 30-14 : 15
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 21.02.2022 א
  א 20.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 בלומפילד 15:30-18:30 ב פרופ'ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 10 11
214 נהול 10:30-12:30 ג גב ז'וצ'נקו אנה תרגול 11
 
100 בלומפילד 15:30-18:30 ב פרופ'ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 10 12
151 בלומפילד 12:30-14:30 ה מר ח'ורי סאהר תרגול 12
 
100 בלומפילד 15:30-18:30 ב פרופ'ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 10 13
424 בלומפילד 12:30-14:30 א גב ז'וצ'נקו אנה תרגול 13
 
100 בלומפילד 15:30-18:30 ב פרופ'ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 10 14
424 בלומפילד 16:30-18:30 ה מר ח'ורי סאהר תרגול 14
 
          הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:33:05