מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה דיסקרטית ת" - 094344

094344 - מתמטיקה דיסקרטית ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  104286 קומבינטוריקה      
  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח      
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      
 
  094347 מתמטיקה דיסקרטית       מקצועות מכילים


קומבינטוריקה: עקרונות ספירה בסיסיים, הבינום של ניוטון, עיקרון ההכלה וההפרדה, משוואות נסיגה, אינדוקציה. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, פונקציות יחס שקילות, יחס סדר, עוצמת קבוצות ומספרים קרדינליים, שיטת הליכסון של קנטור.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 mcgraw-hill kenneth h. rosen discrete mathematics and its applications 4th edition
1973 the macmillan company shimon even algorithmic combinatorics

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:29:19