מקצוע מידע על מקצוע : מודלים דינמיים בחקר ביצועים - 094323

094323 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'   (   מקצועות קדם
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' ו -    
 
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות צמודים
 
  034019 מערכות ליניאריות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  034032 מערכות ליניאריות מ'      
  044130 אותות ומערכות      
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח      
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      
 
  044190 עקרונות במערכות לינאריות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  044194 בקרה לינארית      


משוואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. מערכות משואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. התנהגות סטציונרית של פתרונות למערכות משואות הפרשים. שיווי משקל ויציבות. משואות ומערכות דיפרנציאליות לינאריות עם מקדמים קבועים. מבוא לתכנות דינמי. מבוא לתכנות בשלמים. מערכות יונימודולריות ושימושיהן. שיטת חתכי גומורי. שיטת סעף וחסום ויישומים. זרימה ברשתות.


נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 12:59:29