מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאלגוריתמים - 094226

094226 - מבוא לאלגוריתמים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094347 מתמטיקה דיסקרטית   (   מקצועות קדם
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'   ( או
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
 
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות מכילים
  104291 אלגוריתמים קומבינטוריים      
  234247 אלגוריתמים 1      


הקורס עוסק במושגי יסוד בפיתוח וניתוח של אלגוריתמים קומבינטוריים. נושאים: אלגוריתמי מיון, אלגוריתמים בסיסיים בגרפים: סריקות, מסלולים קצרים ביותר, עץ פורש מינימום, זרימה ברשתות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 mit press thomas h. cormen, charles e. leiserson thomas h. cormen, charles e. leiserson introduction to algorithms 3rd ed.

נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 04:50:31