מקצוע מידע על מקצוע : מבני נתונים ואלגוריתמים - 094223

094223 - מבני נתונים ואלגוריתמים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'   (   מקצועות קדם
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
) 094344 מתמטיקה דיסקרטית ת' ו -    
  094219 הנדסת תוכנה   ( או
) 094344 מתמטיקה דיסקרטית ת' ו -    
  094201 מבוא להנדסת נתונים ומידע     או
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  094226 מבוא לאלגוריתמים       מקצועות מכילים


מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד במבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות ויכולת בסיסית לפיתוח אלגוריתם. מבני הנתונים שיילמדו יכללו: תורי קדימויות, ערמות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. האלגוריתמים שיילמדו יכללו מיון, חיפוש, ומספר אלגוריתמים בסיסיים בגרפים הכוללים: חיפושי עומק ורוחב, עץ פורש מינימלי, מציאת המסלול הקצר ביותר, מיון טופולוגי ומציאת רכיבים קשירים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 mcgraw hill thomas h. cormen, charles e. leiserson thomas h. cormen, charles e. leiserson introduction to algorithms ( 2nd. ed. )

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:28:48